Türk Lirasındaki Değer Kaybı ve Enerjinin Önemi

Türk Lirasındaki Değer Kaybı ve Enerjinin Önemi

Türkiye enerji de 3/4 oranında dışa bağımlı bir ülke malesef. Yani 100 birimlik enerjinin 75 i ithal. Ayrıca dünya da uluslar arası ticaretin dolar ile yapılması ile enerjideki dışa bağımlılığı tekrar gündeme getiriyor.Şu an en çok konuşulan konulardan birisi enerji de yerli yatırımlar. Ya da ithal ettiğimiz enerjiyi verimli kullanmak.

Binalarda ve sanayide kullanılan enerji kaynaklarımız; kömür, lpg, doğalgaz, fuel-oil,

Ulaşım için kullanılan enerji kaynaklarımız; lpg, benzin, motorin,

Yenilenebilir enerji kaynaklarımız ise; güneş enerjisi, dalga enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji’dir.

Elimizdeki kısıtlı kaynaklarımızı düzenli ve verimli olarak kullanırsak şayet maliyetlerimiz ve cari açığımız azalacaktır. İşte bu safhada diğer ülkelerle rekabet edebilir hale gelebiliriz.

Binalarda uygulanan enerji kimlik belgesinin amacı binaları enerji verimliliğine göre sınıflandırmaktır. 2020 yılına kadar tamamlanası beklenen enerji kimlik belgeleri ile Türkiye’nin enerji haritası çıkarılacak olup, sınıfı yüksek iyi binaları enerji alımında indirim ya da sınıfı düşük binalara yalıtım zorunluluğu gelmesi bekleniyor.

Enerji kimlik belgesi sınıfı C ve üzeri olan binalar verimli olup m2 bazında asgari enerji tüketimleri diğer binalara nazaran daha azdır.

Verimli binaları tercih etmemiz ya da binalarda enerji verimliliği uygulamaları yapmamız ülkemiz adına yapılacak en iyi çalışmalardan birisi olacaktır.

18 Ağustos 2018
407 kez görüntülendi