Ruhsatsız bina deprem testi

Ruhsatsız bina deprem testi

Bir bina inşaatı yapılırken mutlaka belediyeden inşaata başlama ruhsatı alınmalıdır. İnşaat ruhsatı alınacak olan yerin imara açık olması gerekmektedir.( İmar açık kavramı inşaat yapılabilir anlamına gelmektedir.) Belediye bir arsaya inşaat ruhsatı vermeden önce ilk olarak mimari proje ister. Mimari proje belediyenin belirlemiş olduğu kat yüksekliği, kat adedi, oturum m2 si, çevre düzeni(ağaçlandırma), komşu binalara olan uzaklık, otopark alanları, dış cephe mimarisine göre çizilmektedir. Bu şartları sağlıyorsa mimari proje onaylanır. Şartları sağlamıyorsa düzeltmeler yapılır ve ondan sonra onaylar. Mimari projeye göre de statik, elektrik ve mekanik projeler ister. Bu projeler de eksiksiz olarak onaylandıktan sonra o binaya inşaat ruhsatı verir. İnşaat kademe kademe uzmanlık alanına göre mühendisler ve mimarlar tarafından denetlenir. İnşaat içerisinde kullanılan her malzeme de ilgili labaratuvarlar tarafından numune alınarak teste sokulur uygun veya uygun değil raporu  verilir. İnşaat bitip tamamlandığında da belediyenin iskan ekibi gelir ve eğer proje dışı bir imalat yok ve tamamen projeye göre yapılmış ise iskan belgesini verir. Normal şartlarda bir yapının inşaatı bu şekilde tamamlanır. Ancak ruhsatsız yani kaçak bina ile ruhsat almış ama iskan alamamış birçok bina bulunmaktadır. Bu yapıların neden sorun teşkil ettiğini aşağıda açıklıyorum

İnşaat ruhsatı almadan yapılan binalar kaçak bina olarak nitelendirilir. Bu yapılar imara açık olmayan yerlere yapılan binalardır. Mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri olsa dahi bir üst merci tarafından onaylanmayıp inşaat ruhsatı alınmamıştır. Haliyle projeleri deprem yönetmeliğine göre denetlenmemiş ve inşaa esnasından bir mühendislik kontrolünden geçmemiştir. Malzeme kalitesi bilinmemektedir. Bazı yapılar da ruhsat alıp inşaata başlanmış ancak proje harici imalatlar yapıldığı için kaçak sayılmıştır. Bu imalatlar fazladan kat çıkmak, çatı arasına bağımsız bölüm yapmak gibi yapısal işlemlerdir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tespiti ile de Belediyeler tarafından yıkılır. Ruhsatsız ve kaçak bir bina imar affından yararlanmışsa belediye tarafından artık yıkılamaz ve legal hale gelmiş olur. Yeni yönetmelikte imar affı ile yapı kayıt belgesi alan binalar da deprem analizleri yaptırabilir hale gelmiştir.

Bir de inşaat ruhsatı alıp da iskan alamayan binalar var. Bu binaların iskan alamama sebepleri belediye harç bedelinin ödenmemesi, yapı denetim ücretinin ödenmemesi, kat yüksekliklerinde yapılan değişiklikler, eksik imalatlardan kaynaklı olabiliyor. Bu eksiklikler giderilip iskan birimine başvuru yaparak iskan alınabilir.

Bir yapı için deprem konusunda endişe duyuluyorsa, mutlaka deprem testi yaptırılması gerekmektedir. Deprem testi ile binanın depreme dayanıklı olduğunu gösteren rapor alınmış olur. Akçalı Mühendislikten ile deprem testinizi alabilirsiniz.

05 Kasım 2020
334 kez görüntülendi