Deprem Testi Fiyatları

Deprem Testi Fiyatları

Türkiye deprem fay hatları ile çepe çevre sarılmış bir yerdir. Uzmanlar tarafından 500 kadar aktif fay hattı bulunduğu söylenmektedir. İller 1. derece deprem bölgesi, 2. derece deprem bölgesi, 3. derece deprem bölgesi ve 4.derece deprem bölgesi olarak nitelendirilir. 1. derece deprem bölgesi olan şehirlerin ve ilçelerin deprem hassasiyeti konusunda çok dikkat edip tedbir alması gerekmektedir. Bir il 1. derece deprem bölgesi iken bir ilçe 2. veya 3. derece deprem bölgesi olabilmektedir. Alınacak tedbirlerin başında bina deprem testi yer almaktadır. Bina deprem testleri veya deprem dayanım testleri yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş şirketlerce yapılabilmektedir.

Bina deprem testleri binanın taşıyıcı sisteminin çeşidine göre farklı metotlarla yapılmaktadır. Bina türleri, yığma, betonarme, ahşap ve çelik olmaktadır. En çok rastlanan bina türleri yığma ve betonarmedir.

Yığma bina taşıyıcı betonarme elemanı bulunmayan yalnıza döşeme, hatıl ve temel elemanları beton olan yapılardır. Duvarlar taşıyıcı konumdadır. Bir duvarın kırılması demek betonarmede binadaki kolonun kırılması ile eşdeğerdedir. Yığma bina deprem testi için numune alınamamaktadır bina mahalinde yalnızca duvar kalınlıkları ile pencere ve kapı boşlukları proje ile karşılaştırılır. Eğer projeye aykırı bir imalat varsa yeniden projelendirilir. Daha sonra statik programlar vasıtasıyla modelleme ve analiz yapılır. Analiz sonucunda binanın deprem olmaksızın taşıma kapasitesi, depreme karşı direnimi, aynı anda deprem yükü, kar yükü, rüzgar yükünün gelmesiyle oluşacak kuvvetlerin kombinasyonu yapılarak bina deprem testi hazırlanır.

Betonarme bina yükleri döşemelerde toplayıp kirişlere aktaran, kirişlerden kolonlara aktaran, kolonlardaki yükü temel elemanları vasıtasıyla zemine yayan bir yapı türüdür. Deprem esnasında hareket kabiliyetiyle deplasman yapıp üzerine gelen yükleri sönümleyebilme özelliğine sahiptir. Betonarme binalarda deprem testleri 4 unsur üzerine yoğunlaşarak yapılır.

Birinci unsur zemin türü incelenir,

İkinci unsur olarak beton kalitesine bakılır,

Üçüncü unsur olarak demir elemanlarının paslanma miktarına bakılır,

Dördüncü unsur olarak da bina projesi ile uyuşuyor mu ona bakılır.

Bu incelemelerin ardından bina statik programlarda modellenir ve deprem simulasyonu gerçekleştirilir. Sonuçlar rapor halinde bina sahiplerine sunulur.

Deprem testlerini başarıyla geçen binalarda güvenle oturulabilir. Ancak depreme karşı dayanıklı olmayan binalar güçlendirilmeli veya yıkılmalıdır. Unutmayın ki deprem değil kötü bina öldürür.

Deprem testi için 0312 381 00 18 nolu telefonu arayabilirsiniz.

05 Kasım 2020
277 kez görüntülendi