Binaların deprem dayanıklılığı nasıl ölçülür

Binaların deprem dayanıklılığı nasıl ölçülür

Deprem dayanıklılığının ölçülmesinde uygulanacak yöntemler için bina tipinin bilinmesi gerekmektedir. Binalar yığma, betonarme, ahşap ve çelik olarak inşaa edilebilmektedir. Ülkemizde binalar genellikle yığma ve betonarme olarak inşaa edilmektedir.

Yığma binaların deprem dayanıklılığı ölçülürken duvar kalınlıkları, duvar malzemelerinin yük taşıma miktarı bilinmelidir. Zemin tipinin öğrenilmesi içinde araştırılma yapılması gerekmektedir. Proje ile uyumuna bakılır varsa değişikler rölöve yapılır ve statik programa bu şekilde işlenir. Programlar vasıtasıyla yapılan bina deprem testi sonucu binaların depreme dayanıklılıkları ölçülmüş olur. Genellikle harman tuğlası ile yapılan binalar çok ağırdırlar ve deprem esnasında çok fazla yük alırlar.

Betonarme binaların depreme dayanıklılık testleri için yöntem değişmektedir. Betonarme binalar kolon ve kirişlerden meydana gelir ve kololnlar beton ile demir donatıdan yapılmaktadır. (Taşıyıcı elemanlar içerisinde bulunan betonlar taşıma yükünü alırken demir donatılar binanın deprem esnasında hareket etmesine olarak sağlar.) Bu sebeple kolonlardan karot numunesi alınıp labaratuarda incelenmesi gerekir. Ancak karot işlemi yapılmadan binadaki demir donatıların yerlerinin tespit edilmesi gerekir. Bunun için öncelikle röntgen yapılmalıdır. Röntgen sonrası yapılan karot işlemleri ile demir donatılara zarar verilmeden beton numuneleri alınır. Yönetmelikte belirtilen adet miktarınca bazı kolonların beton örtüsü kaldırılarak paslanma payları ölçülür ve faydalı çap elde edilmiş olur. Örneğin 14 mm demir donatı kullanılan bir kolondaki demir donatının 4 mm pas ise faydalı çap 10 mm olarak okunur ve hesaplar bu paslanma oranı ile yapılır. Ayrıca proje ile de uyuşup uyuşmadığına bakılır. Yığma binalardaki zemin incelemesi gibi betonarme binalarda da zemin incelemesi yapılmaktadır. Proje ile binada uyuşamayan yerler ve değişiklikler de saha incelemesinde yapılan bir başka çalışmadır. Saha da elde elde edilen bulgular ve araştırma sonuçları statik programlarda çözülerek binanın deprem dayanıklılığı ölçülmüş olur.

Ankara deprem testi,

Çankaya deprem testi,

Keçiören deprem testi,

Mamak deprem testi,

Altındağ deprem testi,

Sincan deprem testi,

Yenimahalle deprem testi,

Sincan deprem testi,

Etimesgut deprem testi,

Pursaklar deprem testi,

Gölbaşı deprem testi ve deprem dayanıklılıkları yetkili firmalarca yapılmaktadır.

10 Kasım 2020
731 kez görüntülendi